Personlig træning og sundhedsstrategi på arbejdspladsen

HRsund holder jer i hånden gennem processen

Personlig træning

Individuelle forløb over individuelle tidsforløb, men også småholdstræning i forskellige tidsforløb er mulig. For alle personlige træningsforløb er et sundhedstjek før og efter obligatorisk.

Priserne ligger fra 2.500 kr og op til 3.600 kr for 4-8 ugers forløb med 2-3 træninger pr uge á 55 min. varighed. Intensitet og længde afhænger af den enkelte person.

 

Sundhedsledelse

Sundhed skal ledes og kræver en struktureret tilgang. HRsund hjælper virksomheden gennem denne proces med sparring, ideer og kritiske spørgsmål.

Sådan kan I arbejde med sundhedsledelse og sundhedsstrategi på arbejdspladsen. Indledningsvis bør det præciseres, at sundhedsledelse ikke tænkes som en selvstændig disciplin, men som en del af ledelsesopgaverne.

’Solen – en model i sundhedsledelse’ (se model) er udviklet I Københavns kommune af Anne Blædel på baggrund af arbejdet med sundhedsledelse på 8 kommunale arbejdspladser.
Sundhedsledelse og sundhedsstrategi

’Solen’ er opbygget i 3 niveauer
I midten kernen med begrebet sundhedsledelse.

Dernæst en indre orange ring, som består af alle de strategiske elementer.

En ydre gul ring med konkrete eksempler på indsatser inden for hvert af de strategiske elementer.

For at sikre et strategisk fokus anbefales det, at man når man anvender ’Solen’ starter i den inderste ring, og drøfter hvor man allerede arbejder strategisk, og hvor der er behov for en opprioritering. Først derefter går man til de konkrete indsatser og ser på disse.

Solen’ kan således både anvendes til at give et overblik over hvad sundhedsledelse rummer og er et godt udgangspunkt for drøftelser af sundhedsledelse