Helbredskontrol, HRsund

Helbredskontrol skal tilbydes hvert 2.-3.år og Arbejdstilsynet skal varskos 4 uger før igangsættelse. Medarbejderne skal på forhånd have tilsendt et 3-sidet spørgeskema, som skal medbringes udfyldt til sundhedstjekket.

HRsund er godkendt af Arbejdstilsynet til at udføre helbredskontroller. Ved helbredskontrollen er der specielt fokus på generelle helbredsproblemer ved natarbejde, samt den enkeltes svar på spørgeskemaet. Desuden indgår resultatet af sundhedstjekket i den samlede helbredskontrol. Sundhedskonsulenten vurderer på stedet og efterfølgende i samråd med en læge, hvis undersøgelsen viser specifikke problemer.